Đầu ghi

J-TECH HYD4104
 • Kết nối 4 camera AHD/CVI/TVI (1~2MP) / 4 Analog (960H) / 8 IPC (1~2MP) / 2 AHD + 2 Analog / 2 AHD + 2 IPC.
 • Quan sát tại chổ bằng Tivi, máy tính.
 • Quan sát từ xa bằng máy vi tính, iPhone, iPad, Android phone,…

  Đầu ghi J-TECH HYD4104

J-TECH HYD4204 (2xSata)

 

J-TECH HYD4204 (2xSata)
 • Kết nối 4 camera AHD/CVI/TVI (1~2MP) / 4 Analog (960H) / 8 IPC (1~2MP) / 2 AHD + 2 Analog / 2 AHD + 2 IPC.
 • Quan sát tại chổ bằng Tivi, máy tính.
 • Quan sát từ xa bằng máy vi tính, iPhone, iPad, Android phone,…
 • Hổ trợ 2 HDD 4TB.

J-TECH HYD4404 (4CH*4MP)

 

J-TECH HYD4404 (4CH*4MP)
 • Kết nối 4 camera AHD/CVI/TVI (1~4MP).
 • Quan sát tại chổ bằng Tivi, máy tính.
 • Quan sát từ xa bằng máy vi tính, iPhone, iPad, Android phone,…

J-TECH HYD4108

 

J-TECH HYD4108
 • Kết nối 8 camera AHD/CVI/TVI (1~2MP) / 8 Analog (960H) / 16 IPC (1~2MP) / 4 AHD + 4 Analog / 4 AHD + 4 IPC.
 • Quan sát tại chổ bằng Tivi, máy tính.
 • Quan sát từ xa bằng máy vi tính, iPhone, iPad, Android phone,…

J-TECH HYD4208 (2xSata)

 

J-TECH HYD4208 (2xSata)
 • Kết nối 8 camera AHD/CVI/TVI (1~2MP) / 8 Analog (960H) / 16 IPC (1~2MP) / 4 AHD + 4 Analog / 4 AHD + 4 IPC.
 • Quan sát tại chổ bằng Tivi, máy tính.
 • Quan sát từ xa bằng máy vi tính, iPhone, iPad, Android phone,…
 • Hổ trợ 2 HDD 4TB.

J-TECH HYD4408 (8CH*4MP)

 

J-TECH HYD4408 (8CH*4MP)
 • Kết nối 8 camera AHD/CVI/TVI (1~4MP).
 • Quan sát tại chổ bằng Tivi, máy tính.
 • Quan sát từ xa bằng máy vi tính, iPhone, iPad, Android phone,…

J-TECH HYD4116

 

J-TECH HYD4116
 • Kết nối 16 camera AHD/CVI/TVI (1~2MP) / 16 Analog (960H) / 16 IPC (1~2MP) / 8 AHD + 8 Analog / 8 AHD + 8 IPC.
 • Quan sát tại chổ bằng Tivi, máy tính.
 • Quan sát từ xa bằng máy vi tính, iPhone, iPad, Android phone,…

J-TECH HYD4216

 

J-TECH HYD4216
 • Kết nối 16 camera AHD/CVI/TVI (1~2MP) / 16 Analog (960H) / 16 IPC (1~2MP) / 8 AHD + 8 Analog / 8 AHD + 8 IPC.
 • Quan sát tại chổ bằng Tivi, máy tính.
 • Quan sát từ xa bằng máy vi tính, iPhone, iPad, Android phone,…
 • Hổ trợ 2 HDD 4TB.

J-TECH HYD4224 (Ultra HD 4K / 2xSata)

 

J-TECH HYD4224 (Ultra HD 4K / 2xSata)
 • Kết nối 24 camera AHD (1~2MP) / 24 Analog 960H / 32 IPC 2MP / 12 AHD + 12 Analog / 12 AHD + 12 IPC.
 • Phát video trực tiếp ra TV với độ phân giải 4K ( 3840x2160P ).
 • Quan sát tại chổ bằng Tivi, máy tính.
 • Quan sát từ xa bằng máy vi tính, iPhone, iPad, Android phone,…
 • Hổ trợ 2 HDD 4TB.

J-TECH HYD4232 (Ultra HD 4K / 2xSata)

 

J-TECH HYD4232 (Ultra HD 4K / 2xSata)
 • Kết nối 32 camera AHD (1~2MP) / 24 Analog 960H / 32 IPC 2MP / 16 AHD + 16 Analog / 16 AHD + 16 IPC.
 • Phát video trực tiếp ra TV với độ phân giải 4K ( 3840x2160P ).
 • Quan sát tại chổ bằng Tivi, máy tính.
 • Quan sát từ xa bằng máy vi tính, iPhone, iPad, Android phone,…
 • Hổ trợ 2 HDD 4TB.

J-TECH HYD4232 (Ultra HD 4K / 2xSata)

 

J-TECH HYD4232 (Ultra HD 4K / 2xSata)
 • Kết nối 32 camera AHD/TVI/CVI (1~2MP) / 32 Analog 960H / 32 IPC 2MP / 16 AHD + 16 Analog / 16 AHD + 16 IPC.
 • Phát video trực tiếp ra TV với độ phân giải 4K ( 3840x2160P ).
 • Có màn hình hiển thị thông tin.
 • Quan sát tại chổ bằng Tivi, máy tính.
 • Quan sát từ xa bằng máy vi tính, iPhone, iPad, Android phone,…
 • Hổ trợ 2 HDD 4TB.